Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wyrok
Autorzy: Remigiusz Mróz
Wydawnictwo: Czwara Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381933
Stron: 536
Kod ksi: CZWA-0266
Cena:
39.90 zł
Opis książki
Po zdanym egzaminie adwokackim, ?wie?o upieczony mecenas Ory?ski ma zast?pi? Chy?k? jako g?ówna si?a nap?dowa kancelarii ?elazny & McVay. Pierwsza sprawa, jak? poprowadzi, niechybnie zawa?y na ca?ej jego przysz?o?ci zawodowej. Kordian nie ma jednak ?adnego wyboru – zostaje zmuszony przez Piotra Langera, by podj?? si? obrony pewnego ch?opaka w Poznaniu.
Co ich ??czy? I dlaczego Langerowi tak zale?y na jego obronie?
Siedemnastolatek oskar?ony jest o wyj?tkowo krwawe zabójstwo dwóch kolegów ze szko?y, które ?udz?co przypomina sposób dzia?ania Sadysty z Mokotowa. Nie ma alibi, pl?cze si? w zeznaniach, a dowody przemawiaj? przeciwko niemu. Nawet Chy?ka jest przekonana, ?e tej sprawy nie da si? wygra?…