Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks wyborczy. Przepisy
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381609616
Stron: 336
Kod ksi: WOLT-0532/6*
Cena:
13.90 zł
Opis książki
Stan prawny na: 13.08.2019 r.

W 6. wydaniu ksi??ki uwzgl?dniono najnowsze zmiany wynikaj?ce m.in. z ustaw:
z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwi?kszenia udzia?u obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
z 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy,
z 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.
W ksi??ce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, u?atwiaj?cy odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym t?em tytuliki przed artyku?ami Kodeksu wyborczego obja?niaj? ich sens.
Publikacja jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyk? wyborcz?.