Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Franciszkanie na Gorze Przemysla
Autorzy: Anna Plenzler
Wydawnictwo: Wydawnictwo Miejskie Posnania
ISBN: 9788377682227
Stron: 149
Kod ksi: MIEJ-0310
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Album (polsko-angielski) po?wi?cony historii ko?cio?a Franciszkanów na Górze Przemys?a w Poznaniu. ?wi?tynia wzniesiona w drugiej po?owie XVII wieku z zewn?trz prezentuje si? niepozornie, ale wn?trze zaskakuje bogactwem dekoracji po?wi?conej przede wszystkim jej patronowi Antoniemu Padewskiemu, za?o?ycielowi zakonu ?w. Franciszkowi oraz Matce Boskiej. Ko?ció? jest dzi? tak?e sanktuarium Matki Bo?ej w Cudy Wielmo?nej, Pani Poznania, a pielgrzymów przyci?ga do niego niewielki obraz Matki Bo?ej s?yn?cy z licznych uzdrowie?.