Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Magiczne wyprawy po Polsce
Autorzy: Leszek Matela
Wydawnictwo: Wydawnictwo KOS
ISBN: 9788376491677
Stron: 283
Kod ksi: KOSW-0604
Cena:
42.00 zł
Opis książki
Magiczne wyprawy po Polsce s? czym? wi?cej ni? zwyk?ym przewodnikiem turystycznym. To prawdziwe kompendium wiedzy dla osób chc?cych poznawa? tajemnice ró?nych zak?tków naszego kraju oraz inspiracja do samodzielnego ich poszukiwania w czasie wakacyjnych wypraw i weekendowych wypadów.

Zwiedzaj?c, nie powinni?my koncentrowa? si? wy??cznie na architekturze i krajobrazach, ale równie? otwiera? na subtelne oddzia?ywania zabytków. Z ksi??ki dowiesz si?, jak tego dokona?, oraz nauczysz si? samodzielnie rozpoznawa? punkty koncentracji pozytywnych energii Ziemi i kosmosu.

W ksi??ce omówione zosta?y najwa?niejsze miejsca mocy i czakramy w województwach: dolno?l?skim, opolskim i ?l?skim. Wzniesiono w nich ?wi?tynie i inne budowle. Przebywaj?c tam, mo?na odczu? g??bok? jedno?? z si?ami kosmosu, doenergetyzowa? organizm, jak te? uzyska? impulsy do rozwoju duchowego.

Przewodnik przygotowa? Leszek Matela - znany badacz miejsc mocy, do?wiadczony radiesteta, publicysta oraz autor ponad 50 ksi??ek i kilkuset artyku?ów.