Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu zatrudniającego za naruszenie zasady równego traktowania
Autorzy: Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381604819
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9469*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
W monografii przedstawiono w sposób kompleksowy problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i innych podmiotów zatrudniających za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym.
Rozważania dotyczą m.in. pojęć dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, molestowania oraz molestowania seksualnego. Koncentrują się jednak przede wszystkim wokół węzłowych zagadnień, takich jak: zasada i przesłanki odpowiedzialności, zakres naprawiania szkody, reżim odpowiedzialności, funkcje odpowiedzialności, sposób ustalenia szkody, ciężar dowodu, zbieg roszczeń odszkodowawczych.
W pracy zostały omówione unormowania z zakresu europejskiego prawa antydyskryminacyjnego, zawarto w niej również wątki prawno-porównawcze oraz liczne odesłania do dorobku doktryny i orzecznictwa. Autorka podejmuje ponadto zagadnienia, które dotychczas nie zostały opracowane w literaturze przedmiotu, np. kwestię ustalenia wysokości odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania.