Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Mózgowe porażenie dziecięcie. Studium przypadku
Autorzy: Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka
Wydawnictwo: CzytaMisie
ISBN: 9788395030291
Stron: 58
Kod ksi: MISI-0301
Cena:
25.00 zł
Opis książki
Mózgowe porażenie dziecięce zajmuje wyjątkowe miejsce na liście chorób układu nerwowego u dzieci. Wczesne rozpoznanie wymaga bardzo dobrej znajomości fizjologii wieku rozwojowego.

W książce zostały omówione liczne dysfunkcje towarzyszące temu zespołowi, różne przyczyny etiologiczne zaburzające przebieg ciąży, porodu, okres noworodkowy; przedstawiona została klasyfikacja, kliniczne odmiany MPD i metody postępowania rehabilitacyjnego. Ponadto zaprezentowany został rozwój mowy, jej zaburzenia (wspomniano m.in. o AAC, przybliżono zagadnienie dyzartrii), a także podano propozycje usprawniania logopedycznego. Całość książki dopełnia prezentacja kompleksowej terapii dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym studium przypadku.