Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Znaczenie skuteczności polityki pieniężnej dla bezpieczeństwa państwa
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Magdalena Redo
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788366200584
Stron: 206
Kod ksi: MARS-0918
Cena:
38.00 zł
Opis książki
Od czasu do czasu pojawiają się monografie, które mają wielką moc oddziaływania i zmieniania światopoglądu. (...) Prezentowane analizy zostały wykonane z niezwykłą starannością, podobnie jak i wypracowane przez autorkę propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie podniesienia bezpieczeństwa ekonomicznego, a tym samym bezpieczeństwa państwa, które mogą być wykorzystane przez sprawujących władzę decydentów politycznych. (...) Trzeba podkreślić, że prezentowane w monografii badania mają charakter interdyscyplinarny. (...) Niezwykle ciekawą ofertą jest wykorzystanie modelu wielowarstwowej rekurencyjnej sztucznej sieci neuronowej w analizie działania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Jej celem jest trafniejsze przewidywanie skutków działań narzędzi stabilizacyjnych. Propozycja jest wkładem autorki nie tylko w rozwój teorii w zakresie zarządzania bezpieczeństwem finansowym państwa, ale i praktycznym jej odzwierciedleniem.

Z recenzji prof. dr. hab. inż. Macieja Marszałka
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego