Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji?
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Wojciech Welskop
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788366200515
Stron: 245
Kod ksi: MARS-0917
Cena:
38.00 zł
Opis książki
„W ciągu ostatnich trzydziestu lat system edukacyjny w Polsce przeszedł znaczące zmiany, można jednak zauważyć, że żadna reforma czy restrukturyzacja systemu nie została zakończona, ponieważ proces ewolucji cały czas nieustannie trwa. W przestrzeni publicznej trwają ciągłe dyskusje na temat szeroko pojętej edukacji i jej kontekstów społecznych, politycznych czy gospodarczych. Aby zrozumieć imperatywy prowadzące do zmian w obszarze edukacji, należy odnieść się do koncepcji globalizacji, która określa niektóre z głębokich zmian społecznych, widocznych na całym świecie. (...) Dyskusje o globalizacji charakteryzują się często hiperboliczną retoryką, są niespójne, jednak pomimo dostrzegalnych wad i zalet tego procesu należy stwierdzić, że odgrywa on znaczącą - pozytywną lub negatywną rolę w funkcjonowaniu każdego ze społeczeństw na świecie”.

Z wprowadzenia do książki