Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Społeczna konstrukcja problemu niepodległości Czeczenii
Autorzy: Patrycja Olchowska
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788380199385
Stron: 359
Kod ksi: MARS-0297
Cena:
43.45 zł
Opis książki
Monografia jest próbą analizy problemu niepodległości Czeczenii z zastosowaniem społecznej teorii stosunków międzynarodowych Alexandra Wendta, będącej jedną z odmian konstruktywizmu społecznego. Analiza stanowi nowe spojrzenie na problem konfliktów w Czeczenii, relacje z Rosją i próby utworzenia własnego państwa przez Czeczenów. Wykorzystując teorię Alexandra Wendta, autorka stara się pokazać znaczenie wpływu niematerialnych czynników na kształtowanie idei niepodległości, intersubiektywne podejście społeczności międzynarodowej do problemu suwerenności Czeczenii oraz funkcję różnych typów tożsamości w procesie konstruowania państwa.