Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Instytucje edukacyjne-zagrożenia-bezpieczeństwo Konteksty prawne, społeczne, edukacyjne i zdrowotne
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Barbara Wiśniewska-Paź
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788366220324
Stron: 387
Kod ksi: MARS-0295
Cena:
43.45 zł
Opis książki
Problematyka z zakresu edukacji, bezpieczeństwa i skorelowanych z nią współczesnych zagrożeń, zmian i kontekstów społecznych, a także konieczności permanentnego uwzględniania złożoności zjawisk i towarzyszących im problemów to bardzo wymagający teren, obwarowany dużą liczbą nieustannych zmian, który implikuje potrzebę stałego analizowania, wymiany doświadczeń i dzielenia się nimi w celu uzupełniania wiedzy, stałego poszerzania spektrum perspektyw widzenia określonych problemów, lepszego ich rozumienia, rozpoznawania mechanizmów i przyczyn ich powstawania, działania oraz tworzenia i udoskonalania metod radzenia sobie z nimi, w tym także zapobiegania im i przeciwdziałania.