Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej
Autorzy: Mateusz Stępień, Rafał Łukasiewicz
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788380198289
Stron: 259
Kod ksi: MARS-0290
Cena:
40.70 zł
Opis książki
Monografia Prawo azjatyckie z perspektywy europejskiej stanowi kolejny krok w kierunku zintensyfikowania badań nad problematyką prawa azjatyckiego. Należy przy tym podkreślić, że fraza „prawo azjatyckie” powinna być używana jedynie w znaczeniu geograficznym. Trudno bowiem wyróżnić swoisty „azjatycki” system czy model prawa, który charakteryzowałby się wspólnymi dla wszystkich azjatyckich ustawodawstw cechami. Niniejsza publikacja obejmuje prace badawcze dotyczące historii prawa, doktryn filozoficzno-prawnych, prawa publicznego oraz prawa prywatnego. Autorami poszczególnych rozdziałów są zarówno naukowcy posiadający uznany w środowisku akademickim dorobek naukowy, jak i osoby rozpoczynające dopiero badania nad prawem azjatyckim.