Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Powiat strzelecko-drezdenecki. (do 1815 roku)
Autorzy: Marceli Tureczek
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788380198962
Stron: 172
Kod ksi: MARS-0289
Cena:
67.90 zł
Opis książki
nskrypcje powiatu strzelecko-drezdeneckiego w granicach obszaru administracyjnego utworzonego w 1999 roku stanowią kolejny zbiór źródeł epigraficznych z terenu województwa lubuskiego. Inwentaryzacja przeprowadzona w 2016 roku, która objęła zasięgiem 52 miejscowości i osady, a także zbiory muzealne w Drezdenku i Gorzowie Wlkp. oraz zbiory archiwalne i literaturę przedmiotu, nie ujawniła tak dużej liczby źródeł epigraficznych, jak chociażby w przypadku powiatów międzyrzeckiego czy żagańskiego, gdzie zinwentaryzowano po kilkaset obiektów zachowanych i zaginionych. Zaledwie 77 rozpoznanych obiektów, spośród których in situ dominują zwłaszcza dzwony oraz niewielka grupa płyt nagrobnych, tylko w niewielkim stopniu odzwierciedla pierwotny krajobraz epigraficzny badanego terenu. Należy jednak podkreślić, że biorąc pod uwagę znaczące straty zabytków na tym obszarze powstałe wskutek działań wojennych, a zwłaszcza powojennych przemian wnętrz świątyń i relokacji różnego rodzaju przedmiotów […], zastany stan nadal pozostaje istotny dla badań tego rodzaju źródeł. Ponadto rozpoznane obiekty mimo skromnego stanu zachowania stanowią interesujący zespół artefaktów dla badań przeszłości i zabytków tego obszaru, wnosząc szereg ważnych – zdaniem autora – ustaleń np. dla zagadnień dawnego rzemiosła i ekspresji artystycznej bardzo często nieistniejącej już spuścizny kulturowej.