Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustrój miasta stołecznego Warszawy
Autorzy: Mariusz Bidziński
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788380199989
Stron: 300
Kod ksi: MARS-0288
Cena:
54.30 zł
Opis książki
Publikacja jest wartościową monografią naukową przedstawiającą istotne rozważania na temat ustroju m. st. Warszawy.
Analizy zawarte w poszczególnych częściach książki dotyczą nie tylko aktualnych rozwiązań prawnych, ale wskazują również propozycje zmian i nowe koncepcje prawne i strukturalne. Studium stanowi ocenę obecnych rozwiązań ustrojowych, a także zawiera zbiór postulatów de lege ferenda dotyczących stolicy. Daje też asumpt do zaprojektowania zmian ustrojowych o charakterze ogólnopolskim.
Fragment recenzji prof. dr hab. Marka Chmaja