Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Uroczystości w szkołach okręgu szkolnego krakowskiego jako element kształtowania świadomości narodowej (...)
Autorzy: Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788380199873
Stron: 329
Kod ksi: MARS-0286
Cena:
40.70 zł
Opis książki
Publikacja zawiera treści dotyczące problematyki wychowania uczniów w szkołach powszechnych Polski w latach 1918–1939, a jej tematyka wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po lekturze Czytelnik otrzymuje kompleksowe informacje o roli szkoły w wychowaniu narodowym i państwowym, jego formach i przekazywanych dzieciom wartościach. Walorem publikacji jest bogaty materiał źródłowy oraz fotograficzny ułatwiający Czytelnikowi percepcję treści.

prof. dr hab. Roman Pelczar, KUL JP II