Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Katarzyna Amrozy
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788366220287
Stron: 184
Kod ksi: MARS-0282
Cena:
36.65 zł
Opis książki
Prezentowana czytelnikom publikacja ma na celu zachęcenie do dalszej dyskusji nad kwestiami związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, którego nie możemy ograniczać wyłącznie do jednego wymiaru. Każdy artykuł wyraża indywidualne zainteresowania autorów, a jednocześnie zachęca do dalszych refleksji nad badanym problemem. Studia przypadków, przygotowane przez przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, sprzyjają kolejnym badaniom empirycznym. Mamy nadzieję, że lektura okaże się interesująca także dla osób, które zawodowo nie są bezpośrednio związane z obszarami bezpieczeństwa. Wierzymy, że prezentowana książka stanie się przedmiotem dyskusji, konstruktywnej krytyki oraz punktem wyjścia do dalszych analiz. Życzymy przyjemnej lektury!