Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych
Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz, Mariusz Załucki
Wydawnictwo: Adam Marszałek Wydawnictwo
ISBN: 9788380198302
Stron: 466
Kod ksi: MARS-0281
Cena:
46.15 zł
Opis książki
Niniejsza monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku. W monografii utrwalony został dorobek naukowy zawarty w referatach wygłoszonych podczas konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz życzliwości wielu osób, które wspierając merytorycz­nie ideę powstania tej księgi, włączyły się w projekt zawiązanej grupy naukowej. Dzięki temu została dokonana szczegółowa i kompleksowa ocena współczesnego prawa rodzinnego i spadkowego w perspektywie zachodzących przemian technologicznych i społecznych. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele z 14 ośrodków naukowych. Merytoryczną ocenę poszczególnych rozdziałów przeprowadziło dziewięciu recenzentów.