Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo autorskie i prawa pokrewne
Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381604826
Stron: 625
Kod ksi: WOLT-1001/8*
Cena:
69.00 zł
Opis książki
Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa (łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Najnowsze wydanie zawiera omówienie ostatnich zmian do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:
- dotyczących dozwolonego sposobu korzystania z określonych utworów przez osoby niewidome lub z dysfunkcją wzroku,
- wynikających z nowej ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszących się m.in. do prawa pierwszeństwa uczelni do opublikowania pracy dyplomowej studenta.