Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Mieczysław Treter estetyk, krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Diana Wasilewska
Wydawnictwo: Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
ISBN: 9788324234820
Stron: 405
Kod ksi: UNIV-0364
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Książka jest pierwszą w Polsce publikacją monograficzną poświęconą szerokiej działalności kulturalnej i publicystyczno-badawczej Mieczysława Tretera ? wybitnego, acz dziś niemal zapomnianego estetyka, krytyka sztuki, muzealnika i kuratora, aktywnego przede wszystkim w okresie międzywojennym. Autorka gruntownie odtwarza jego system estetyczny, wyrosły w dużym stopniu na postromantycznej myśli o sztuce, próbując jednocześnie włączyć wypowiedzi krytyczne Tretera w oś sporów o pryncypialne kwestie artystyczne epoki. Analizuje przy tym nie tylko jego zmieniające się poglądy odnośnie sztuki czy samej krytyki, ale również specyfikę języka krytycznego, tj. stylistyczno-retoryczne ukształtowanie dyskursu. Omawia wreszcie działalność organizatorsko-wystawienniczą Tretera, wraz z jej recepcją w ówczesnej prasie polskiej i zagranicznej, przybliżając tym samym kulisy artystycznej sceny tamtych lat ? widzianej jako pole ścierających się tendencji oraz walki o dominację w świecie sztuki.