Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks Postępowania Cywilnego
Autorzy: Agnieszka Kaszok
Wydawnictwo: wydawnictwo od.nowa sp
ISBN: 9788366026827
Stron: 519
Kod ksi: ODNO-0204/15
Cena:
17.90 zł
Opis książki
Kodeks postępowania cywilnego oraz wybrane przepisy zmieniające KPC (wyciągi). Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: styczeń 2019 r. Przepisy wchodzące w życie później niż podany stan prawny aktu prawnego ale już ogłoszone w Dzienniku Ustaw podajemy w ramkach z zachowaniem przepisu w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Publikacja wskaże Ci m.in.:

- właściwość sądu, skład sądu, strony postępowania
- koszty procesu
- środki odwoławcze
- postępowania odrębne
- postępowanie nieprocesowe
- postępowanie zabezpieczające
- postępowanie egzekucyjne
- przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
- sąd polubowny (arbitrażowy)