Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku
Autorzy: Ewa Madejek
Wydawnictwo: Gofin Wydawnictwo Podatkowe Sp. z o.o.
ISBN: 9788366189256
Stron: 715
Kod ksi: GOFI-10166
Cena:
49.00 zł
Opis książki
Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy.

Podzielona jest na rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:

Kodeks pracy i przepisy ogólne
Promocja zatrudnienia
Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę
Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników
Czas pracy, urlopy pracownicze
Podmiotowa ochrona pracy
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe
Książka jest polecana głównie pracodawcom, służbom personalnym i bhp, organom sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu prawa pracy, a także pracownikom.