Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych
Autorzy: Barbara Mrozowska Nieradko
Wydawnictwo: Presscom Sp.z o.o.
ISBN: 9788365611840
Stron: 294
Kod ksi: PREW-0235
Cena:
128.00 zł
Opis książki
Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:
- dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,
- przyczyny powstawania nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek,
- różnice między nadzorem właścicielskim a nadzorem korporacyjnym,
- zasady i cele nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez gminy,
- obowiązki i uprawnienia rad nadzorczych w kontekście nadzoru właścicielskiego,
- przedmiot indywidualnej kontroli wspólnika oraz rozwiązania instytucjonalne i proceduralne w tym zakresie.

Książka została przygotowana z myślą o pracownikach urzędów odpowiedzialnych za nadzór właścicielski oraz o pracownikach spółek komunalnych. Z ksiązki dowiesz się:
Jakie zadania i w jakim czasie powinna wykonać jednostka samorządu terytorialnego wobec spółki komunalnej, której jest udziałowcem?
Na jakich zasadach prowadzona jest kontrola i monitoring działalności spółki?
W jaki sposób nadzór właścicielski powinien zapobiegać korupcji i niedozwolonym praktykom ograniczającym konkurencję?