Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dotacje budżetowe. Konstrukcja prawna i procedury
Autorzy: Krzysztof Czarnecki
Wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora
ISBN: 9788372858306
Stron: 379
Kod ksi: DOOR-0260
Cena:
48.00 zł
Opis książki
Ustawa o finansach publicznych i inne ustawy dotyczące finansów określają zasady gospodarki finansowej państwa i samorządów, dokonują klasyfikacji wydatków oraz wskazują na ich formy prawne. Jedną z tych form stanowią dotacje budżetowe, odgrywające istotną rolę w finansowaniu wielu jednostek tworzących sektor finansów publicznych. Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, zakończenia i bibliografii.

I. Problematyka prawna dotacji budżetowych - zagadnienia ogólne
II. Dotacje cenowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - konstrukcje prawne oraz procedury udzielania lub przekazywania.
III. Dotacje budżetowe dla uczelni - formy prawne oraz procedury udzielania lub przekazywania
IV. Dotacje budżetowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury.
V. Dotacje budżetowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
VI. Dotacje z budżetu państwa dla przedsiębiorców.
VII. Dotacje budżetowe dla organizacji pozarządowych oraz niektórych innych podmiotów