Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Świadczenia z pomocy społecznej. Postępowanie administracyjne Wzory decyzji i pism
Autorzy: Małgorzata Szrajda
Wydawnictwo: Infor PL S.A.
ISBN: 9788365947802
Stron: 168
Kod ksi: INFR-0183*
Cena:
69.00 zł
Opis książki
Opracowanie przedstawia przepisy procedury administracyjnej istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Autorka – główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zwraca uwagę na nowe rozwiązania prawne zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak również wskazuje na pewne odmienności i przepisy szczegółowe, różniące postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej od procedury uregulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Poszczególne instytucje procedury administracyjnej zostały zwięźle omówione w kontekście specyfiki udzielania świadczeń pomocy społecznej. Opracowanie w praktyczny sposób wyjaśnia, jak właściwie zastosować odpowiednie przepisy w takim postępowaniu.

Książka została ponadto wzbogacona wieloma wzorami decyzji, jakie stosują organy administracji samorządowej. Zawarto w niej m.in. wzory:
•wezwania do uzupełnienia braków podania;
•wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość;
•zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu;
•informacji o niezałatwieniu sprawy w terminie;
•decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego;
•decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego;
•decyzji przyznającej zasiłek celowy;
•decyzji ustalającej odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Publikacja ta to praktyczne narzędzie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz organów gmin i powiatów wykonujących zadania z zakresu opieki społecznej.