Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dokumentacja pracownicza 2018 – ponad 300 wzorów z komentarzem (książka na CD)
Autorzy: Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046141
Stron: 0
Kod ksi: ODDK-CD082/2
Cena:
189.00 zł
Opis książki
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami.

Zalety publikacji:
- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,
- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy - gwarancja poprawności merytorycznej,
- pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy - od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne,
- opracowanie tak nietypowych spraw, jak regulamin użytkowania służbowych telefonów komórkowych z załącznikami, dokumentacja na okoliczność stawienia się pracownika pod wpływem środków odurzających i alkoholu, dokumentacja ochrony zasobów informatycznych, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, procedura sporządzania odpisu świadectwa pracy i wiele innych,
- ponad 300 wzorów z instruktażowym komentarzem, co ułatwia ich dostosowanie do konkretnego przypadku.
- wszystkie wzory w pełni edytowalne (format MS Word).

Najważniejsze nowości i zmiany uwzględnione w wydaniu na rok 2018:
- konsekwencje wprowadzenia RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
- zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych - m.in. zmiany w zasadach stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, nowa kwota zmniejszająca podatek,
- elektronizacja akt pracowniczych oraz skrócenie okresu ich przechowywania.

Stan prawny: marzec 2018 r.