Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi
Autorzy: Krzysztof Czerkas
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378043768
Stron: 346
Kod ksi: ODDK-8361
Cena:
178.50 zł
Opis książki
Jak wykorzystywać spółkę celową do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć?
Jak maksymalnie wykorzystywać atrybuty spółki celowej w realizacji projektów inwestycyjnych i operacji gospodarczych?
Kompendium wiedzy na temat spółek celowych - ich tworzenia, funkcjonowania , finansowania w realiach prawnych i podatkowych w Polsce - opracowane w oparciu o aktualne przepisy prawa, w kontekście orzecznictwa, praktyki gospodarczej oraz zwyczajów instytucji finansowych.
Autor - na podstawie swojej eksperckiej wiedzy i doświadczenia - omawia wszystkie aspekty podejmowania działalności w formie spółki celowej. Komentarz odnosi się do obowiązującego stanu prawnego, specyficznych regulacji bankowych oraz metod analizy finansowej i analizy ryzyka stosowanych przez banki i fundusze inwestycyjne.

W publikacji m.in.:
- podstawowe pojęcia związane z formułą spółek celowych,
- atrybuty spółki celowej,
- możliwe formy prawne spółki celowej i zasady tworzenia spółki celowej,
- wybrane problemy funkcjonowania spółki celowej w strukturach holdingowych (lub w strukturach funduszy inwestycyjnych),
- możliwości optymalizacji podatkowej z udziałem spółek celowych,
- spółka celowa w PPP i w innych projektach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
- spółka celowa w PPP a koncesja na roboty budowlane,
- rachunki powiernicze i inne formy wyodrębniania przedsięwzięć inwestycyjnych,
- spółka celowa w finansowaniu projektów inwestycyjnych,
- finansowanie specjalistyczne i finansowanie project finance,
- pozyskiwanie finansowania dla spółki celowej,
- ocena projektów inwestycyjnych realizowanych w formule spółki celowej (project finance) przez instytucje finansowe,
- spółka celowa w finansowaniu wybranych operacji finansowych (transakcje LBO, MBO, transakcje restrukturyzacyjne, sekurytyzacja aktywów).