Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Eugenia Śleszyńska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076357
Stron: 991
Kod ksi: WOLT-3904/3*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Książka stanowi przewodnik opisujący funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej - jej gospodarkę finansową, rachunkowość, sprawozdawczość, rozrachunki, m.in. publicznoprawne z organami podatkowymi, oraz zakres odpowiedzialności - oparty na prawie i orzecznictwie, interpretacjach podatkowych oraz praktyce jej działalności. Nowym kompleksowo omówionym zagadnieniem są zasady windykacji wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej, w tym poszczególnych form windykacji przedsądowej, jak również windykacji sądowej w różnych trybach postępowania oraz trybów postępowania w egzekucji komorniczej z majątku dłużnika.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla podmiotów zarządzających nieruchomościami wspólnymi, jak też przedstawicieli gmin i innych właścicieli sprawujących nadzór właścicielski oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką.