Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo kontraktów
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076142
Stron: 624
Kod ksi: WOLT-9541*
Cena:
249.00 zł
Opis książki
W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:
- umów gwarancyjnych,
- czynności powierniczych,
- umów ramowych,
- odpowiedzialności odszkodowawczej,
- przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiązaniowych,
- umów alimentacyjnych,
- umów licencyjnych

Podjęta w publikacji problematyka prawa kontraktów nie ogranicza się jedynie do prawa zobowiązań, lecz także nawiązuje do części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i spadkowego oraz prawa własności intelektualnej. Opracowania nie tylko dotyczą oceny obowiązującego stanu prawnego, lecz również zawierają wnioski de lege ferenda pozwalające na optymalne uregulowanie poruszanych zagadnień. Zaprezentowane poglądy w znaczący sposób wpłyną w najbliższym czasie na sposób stosowania wybranych instytucji prawa cywilnego. Autorzy uwzględnili krajowy i zagraniczny dorobek doktryny prawa oraz bogate orzecznictwo sądowe.