Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów
Autorzy: Ewa Marcjoniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076883
Stron: 594
Kod ksi: WOLT-6406/2*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Publikacja jest zbiorem wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych opracowanych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:
- tytuł pisma;
- przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;
- proponowana treść pisma;
- wskazówki dla opracowujących pismo.

Obecne wydanie uzupełniono o nowe rodzaje pism dotyczące m.in. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przedłużenia terminu związania ofertą, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiał przedstawiony w publikacji umożliwi Czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, pozwoli ustrzec się przed potencjalnymi błędami przy zastosowaniu właściwej i kompletnej formy dokumentu.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zamawiających, będzie pomocne także wykonawcom.