Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo o prokuraturze. Komentarz
Autorzy: Andrzej Kiełtyka, Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381077095
Stron: 632
Kod ksi: WOLT-2094*
Cena:
239.00 zł
Opis książki
Opracowanie jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:
- przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i regionalnych,
- powierzenia funkcji Prokuratora Generalnego Ministrowi Sprawiedliwości, który jest przełożonym wszystkich prokuratorów,
- zniesienia prokuratur wojskowych.

Unormowania wprowadzone w komentowanej ustawie częściowo przywracają regulacje ustawy z 2007 r. Niektóre wprowadzone rozwiązania wzbudzają kontrowersje i w komentarzu też zostały poddane krytyce, w szczególności "niezależność" działania prokuratora.