Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.
Autorzy: Arkadiusz Lach
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076388
Stron: 300
Kod ksi: WOLT-9539*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wyroku sądu odwoławczego.

W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:
- wykorzystanie dowodów uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej oraz podsłuchu procesowego,
- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,
- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.

Adresaci:
Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, a także do aplikantów tych zawodów prawniczych.