Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawa i obowiązki małżonków
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Marta Jadczak-Żebrowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076531
Stron: 386
Kod ksi: WOLT-9538*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem "podstawowych". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją omówiono zatem grupę praw i obowiązków małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem rodziny, takich jak:
- wspólne pożycie małżonków,
- wierność małżeńską,
- wzajemną pomoc,
- wzajemną reprezentację małżonków,
- wybór nazwiska
- współdziałanie dla dobra rodziny,
- wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny,
- przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
- korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokojenia potrzeby rodziny),
- solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeby rodziny.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, oraz pracowników naukowych - specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego, studentów prawa, doktorantów czy aplikantów.