Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Jarosław Sułkowski, Jakub Królikowski, Jan Podkowik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076470
Stron: 315
Kod ksi: WOLT-9537*
Cena:
179.00 zł
Opis książki
Publikacja jest podsumowaniem konferencji naukowej, która odbyła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w dniu 26 listopada 2015 r. Omawia problem wyznaczenia granicy między kontrolą konstytucyjności prawa a stosowaniem prawa przez najwyższe organy władzy sądowniczej - Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Odpowiada na pytanie, na ile konstytucyjne ramy kompetencyjne każdego z tych organów pozostają adekwatne do praktyki orzeczniczej, która wskazuje na przenikanie się ich ról.

Autorzy omawiają budzące w praktyce sądowej wątpliwości związane z:
- dopuszczalnością kontroli konstytucyjności prawa przez sądy,
- prawotwórczym charakterem uchwał Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
- znaczeniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dla orzecznictwa sądów w sprawach indywidualnych oraz
- dopuszczalnością kontroli przez Trybunał Konstytucyjny okoliczności faktycznych związanych z pytaniem prawnym lub skargą konstytucyjną.

Adresaci:
Z kwestiami tymi wiąże się również problem praktyczny, dotyczący sposobu procedowania w sprawach pozostających na styku kontroli zgodności norm i stosowania prawa, a także sposobu uzasadniania podejmowanych decyzji procesowych.