Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospoda...
92.00 zł
ako Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych – i pierwsza Afroamerykanka na tym stanowisku – pomogła uczynić Biały Dom bardziej otwartym niż kiedykolwiek wcześniej. Została wielką rzeczniczką k...
44.99 zł
W podręczniku jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in. gruntowną zmianę modelu funkcj...
69.00 zł
Stan prawny: 21 stycznia 2019 r. W zbiorze: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustrój sądów administracyjnych, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Postępowanie przed sądami administra...
39.00 zł
Kodeks cywilny 15.2.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 80), 1.3.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w...
34.90 zł
Stan prawny: 14 stycznia 2019 r. W zbiorze: Kodeks pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Organizacje pracodawców, Związki zawodowe, Minimalne wynagrodzenie za pracę, Dni wolne od pracy, Rozwiązywanie...
39.00 zł
VI wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dotyczących prawa podatkowego. Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
59.90 zł
Przepisy 2019 Prawo administracyjne IV wydanie Prawa administracyjnego to zbiór przepisów dotyczących materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Zawiera m. in. Konstytucję RP, ustawy dot....
44.90 zł
Przepisy 2019. Prawo cywilne zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawy z dnia 17 listopada...
44.90 zł
Przepisy 2019 Prawo gospodarcze zawiera jednolite teksty ustaw: Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Ustawy z dnia 6 marc...
44.90 zł
Przepisy 2019 Prawo karne zawiera jednolite teksty ustaw: ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kode...
44.90 zł
Przepisy 2019 Prawo pracy II wydanie Prawa pracy stanowi poszerzony, szczegółowy zbiór ustaw dotyczących prawa pracy i powiązanych z nim gałęzi prawa. Oprócz kodeksu pracy czytelnik znajdzie w...
44.90 zł
WIĘCEJ O KSIĄŻCE Opis Pliki do pobrania Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą n...
99.00 zł
WIĘCEJ O KSIĄŻCE Opis Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Nowy t...
45.00 zł
om 2 z serii Systemu Prawa Prywatnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa cywilnego. Publikacja uwzględnia wszystkie wynikające od poprzedni...
399.00 zł
Dan jest uczniem college'u, przystojniakiem i uzdolnionym sportowcem, zdobywającym kolejne nagrody, jednak życie nie daje mu ani trwałego spokoju, ani satysfakcji. Pewnej nocy poznaje starszego mę...
42.90 zł
Przestrzenny wymiar prawa - opis produktu: Geografia prawna to kształtujący się od lat 80. XX wieku interdyscyplinarny nurt badawczy tworzony głównie przez prawników oraz geografów społeczn...
62.90 zł
Ideą przewodnią książki jest próba opisania pewnych ? niezwykle zresztą ciekawych ? zjawisk związanych z terroryzmem i sposobem prowadzenia współczesnych konfliktów oraz z kwestiami bezpiecz...
52.30 zł
Społeczności osób nieheteroseksualnych w Polsce są dyskryminowane, zarówno prawnie, jak i społecznie, co wpływa w znaczącym stopniu na ich życie codzienne i rodzinne, manifestuje się równie...
52.30 zł
Bohaterów dwunastu historii łączy to, że dzieciństwo lub młodość spędzili w międzywojennej Polsce, przeżyli Zagładę i w Polsce powojennej zostali. Wiele ich też dzieli. Pochodzą z róż...
44.90 zł
W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, ale o jej kształcie w znacznej mierze zdecydowały wydarzenia następnych miesięcy. Listopadowa euforia szybko minęła, a Polacy musieli...
44.90 zł
Bułgarsko-turecko-greckie pogranicze to jeden z najdzikszych zakątków Europy, fascynujący monumentalną przyrodą, w której cieniu tasują się karty historii. Sto lat temu, kiedy rozpadało się...
44.90 zł
Stany Zjednoczone, rok 1998. W planie dwadzieścia egzekucji, jedna co osiemnaście dni. Rok 1999. Trzydzieści pięć egzekucji, jedna co dziesięć dni. Rok później jedna co dziewięć. Obecnie...
39.90 zł
Prawdziwa historia Lalego Sokołowa, który tatuował numery seryjne na ramionach osadzonych w Auschwitz. Milczał przez ponad pół wieku, tuż przed śmiercią zdecydował się opowiedzieć swoje lo...
34.90 zł
Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady...
128.00 zł
Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego , Rady WE...
13.90 zł
Kodeks karny skarbowy? broszura ? zawiera jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz skorowidz przedmiotowy KKS. Poprzez system przypisów publikacja umożliw...
14.90 zł
Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzglę...
12.90 zł
Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny...
12.90 zł
Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny...
11.90 zł
Najnowsza aktualizacja Kodeksu postępowania karnego, uwzględniająca zmiany prawne wynikające z uchwalenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Poprzez system przypisów tom umożliwia studentom i praktyk...
14.90 zł
Kodeks postępowania cywilnego oraz wybrane przepisy zmieniające KPC (wyciągi). Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą ksią...
17.90 zł
Kodeks rodzinny i opiekuńczy? broszura ? zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę z dnia 2...
11.90 zł
Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany opatrzone są przypisami. Stan...
15.90 zł
W życiu wszystko się powtarza i wszystko jest debiutem, ale żeby w takim wieku rozpoczynać karierę poetycką, tego najstarsi ludzie nie pamiętają. Chociaż pomysł, by zostać cenionym przez ś...
23.10 zł
małe jak nie tęskni, ale obraca zdjęcia w wyobraźni. widok z kwaterki, kwaterka z widokiem. gdy spał, wierciła się przed nieruchomym papieżem. gdy brał prysznic, wydrapała mu serce ma...
24.15 zł
„Najpierw masa, potem rzeźba” – o, jak często poeci ignorują przytoczoną przez Adriana Tujka w tej książce zasadę! A przecież to takie oczywiste: miej o czym pisać, zanim zaczniesz pisa...
24.15 zł
W intencji intertekstualnej moje wiersze są „hipertekstem” odwołującym poniekąd do Heteronimów Pessoi. Rzecz ma charakter względny: Pessoa tworzył portrety psychologiczne person lirycznych....
23.10 zł
Na miejsce Mieliśmy klatkę po myszkach, zacznę od końca: bardzo białe włosy dziadka, kominy i czaple nad nimi. Różne perspektywy. Pociągam za warkocz, palę ciemne, puste. W płucach...
26.25 zł
Tematycznie łączy te szkice przedmiot moich zaciekawień – przede wszystkim współczesne języki wiersza, więc zapewne „poezja”. Także wówczas, kiedy komentarz zbyt ściśle wiersza się n...
29.40 zł