Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Książka z zakresu popularnej historii obyczajów przedstawia zjawisko kulturowe. jakim jest uwodzenie przez pryzmat najsłynniejszych uwodzicieli w dziejach: Don Juana. Casanovy. markiza de Sade i V...
24.90 zł
Mały Książę - książka Antoine de Saint-Exupéry została przetłumaczona na ponad 270 języków i należy do klasyki literatury światowej. Książka opowiada o dorastaniu do wiernej miłości,...
19.90 zł
Strzelcy w II Rzeczypospolitej Tajniki jednej z największych organizacji paramilitarnych II RP
24.90 zł
O książce Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin. Spis treści Dariusz Niedźwiedzki, Profesor, czyli zamiast wstępu ROZWAŻANIA O KULTURZE...
62.95 zł
Andrzej Szyjewski nie zawodzi i tym razem. Jego najnowsza książka poświęcona mitologii i tożsamości rdzennych mieszkańców Australii zachwyca subtelną narracją, znakomitym językiem (a to wca...
55.50 zł
Praca dotyczy bardzo ważnej problematyki, analizowanej w sposób innowacyjny, niebanalny i bardzo rzetelny. Innowacyjnością i rzetelnością charakteryzuje się zarówno jej część teoretyczna,...
52.30 zł
Trudno znaleźć doniosłe współczesne wydarzenie społeczne, którego nie próbowano wyjaśnić przez odwołanie się do teorii spiskowych. Od zabójstwa prezydenta Kennedy`ego i śmierci księżne...
52.30 zł
W działaniu współczesnych przedsiębiorstw wykorzystuje się metody operacyjnego zarządzania projektami, które pozwalają osiągnąć zamierzone cele co do czasu oraz terminu realizacji projektu,...
59.90 zł
Gościniec pewny niepomiernym moczygębom
27.30 zł
Jaki jest status książki w zmediatyzowanej kulturze konsumpcyjnej? Czy utraciła ona uprzywilejowaną dlań pozycję, przestała być dominującym nośnikiem informacji oraz podstawową formą spęd...
31.50 zł
Tom jest darem od doktorantów i współpracowników dla prof. dr. hab. Krzysztofa Stępnika, do którego, jak do niewielu znanych mi ludzi, pasuje jak ulał określenie człowiek renesansu. W obszarz...
35.70 zł
W latach 2001-2006 zostały opublikowane trzy tomy serii "Judaica Lublinensia", w ramach której prof. Henryk Gmiterek wydał "Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelski...
42.00 zł
Monografia "Metafizyka i sztuka w twórczości Virginii Woolf" zawiera analizę najbardziej znaczących dla twórczości Woolf tekstów dokonaną w kontekście filozofii dionizyjskiej Nietzschego. Pub...
35.70 zł
Odczytując na nowo Korczakowską pedagogikę, autorzy dyskursu, dotyczącego idei i dzieła Janusza Korczaka, starają się wydobyć na światło dzienne różne aspekty jego wielopostaciowego pajdoc...
37.80 zł
Czwórka lubelskich badaczy nie tylko przybliżyła dzieje polskiego wychodźstwa na tamtym terenie. Dostarcza bowiem przekonujących informacji, obalając stereotypowe - lecz niestety powszechne w Po...
36.75 zł
Niniejsza praca zajmuje się polskimi bibliografiami nauk humanistycznych i społecznych o zakresie ogólnym, tj. obejmującym piśmiennictwo całej dyscypliny naukowej, oraz zasięgu narodowym (krajo...
44.10 zł
Niniejszy tom jest drugim z czterech mających się składać na "Prolegomena do historii komunikacji społecznej". Jest to więc kolejny etap szerzej zakrojonego przedsięwzięcia. W niniejszym tomie...
46.20 zł
"Lubelska Biblioteka Staropolska" jest najwłaściwszym miejscem dla przypomnienia dzieła Pawła Milewskiego pt. "Psalmy Dawidowe na modlitwy chrześcijańskie przełożone. Przydana jest k temu Rozm...
37.80 zł
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych na rok 2015. Nie szukaj zmian – my zrobiliśmy to za Ciebie. I dajemy gwarancję zadowolenia. Dlaczego? jest to jedyna na rynku tak ws...
189.00 zł
Unikalne i kompleksowe opracowanie zawierające omówienie zasad wypłaty różnego rodzaju świadczeń pieniężnych z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy z przykładami. Co wyró...
189.00 zł
Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i po...
199.00 zł
Pojęcie „państwa upadłego” zostało po raz pierwszy użyte w artykule G. Helmana i S. Ratnera „ Anarchy Rules: Saving Failed States”, który został opublikowany w „Foreign Policy” w 19...
40.01 zł
Monografia stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym. Publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów. I. Udział prokuratora...
48.00 zł
Stan prawny na 1.01.2015 r. OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWA Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: nowy tekst jednolity 1 kwietnia 2015 r. - ustawa z dnia 7 listopad...
63.00 zł
Stan prawny na 1.01.2015 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: 6 września 2015 r. - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (...
63.00 zł
Ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ustawodawca wprowadził nieznane dotychczas polskiemu prawu rozwiązania mające na celu rozwój bud...
79.00 zł
Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych...
126.00 zł
Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą książkę. Jak nigdy dotąd łączącą naukę i codzienne problemy z dziedziną tak bliską i namacalną, a zarazem tak odległą, nieprzystępną, wręcz zgubn...
60.00 zł
Obok analizy fundamentalnej, portfelowej oraz popularnej wśród inwestorów analizy technicznej coraz większe uznanie znajdują finanse behawioralne, czyli psychologiczne podejście do rynku papier...
50.00 zł
Pojęcie jakości jest nieodzownym elementem działalności leczniczej, a istotą obu kategorii jest pacjent (klient). Ponadto rynek usług medycznych funkcjonuje w warunkach dużej niepewności, co s...
28.00 zł
139 sentencji i powiedzeń łacińskich w sposób jak najprostszy wierszem wyłożonych, z pretensjonalnymi cokolwiek przypisami filologiczno-kulturowymi. Dla tych, którzy uważają, że w XXI wieku...
39.90 zł
Książka przedstawiająca historie 10 architektów wolności gospodarczej z ich własnej perspektywy. Opowiadają o swoich zmaganiach z dziedzictwem przeszłości, tradycji i o tym, jak wykorzystali...
39.90 zł
Publikacja w sposób kompleksowy i praktyczny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Książka adresowana jest zarówno...
102.00 zł
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospoda...
78.00 zł
Profesor Józef Kozielecki, wilnianin, wybitny psycholog, zabiera nas w podróż niezwykłą - do Wilna, jak pisze, do miejsca dzieciństwa, miejsca niezwykłego na ziemi. W pracy Profesor zgromadził...
21.00 zł
Dziennik wybitnego prozaika polskiego Jana Józefa Szczepańskiego, obejmujący lata 1945-2002 (od wyjścia autora z partyzantki po ostatnie zapisy szpitalne), to nie tylko dzieło literackie o wyjąt...
69.90 zł
Kresy Wschodnie — sam termin może narzucać skojarzenie z niewielkim pasem ziemi na wschodzie II Rzeczypospolitej, a były to przecież obszary stanowiące ponad połowę terytorium ówczesnej Pols...
79.91 zł
„Nawozy sztuczne” to najnowszy zbiór felietonów krytyka literackiego i teatralnego Tadeusza Nyczka. Pisane w latach 2008–2014 teksty traktują o rzeczach rozmaitych. Łączy je jednak główny...
39.90 zł
Opowieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Mocniejsza niż kryminalne powieści z komisarzem Montalbano w roli głównej. W lecie 1945 roku biskup Agrigento na Sycylii staje po stronie chłopó...
29.90 zł
Powraca, znana już z Gry w ciemno, drużyna detektywów z baru Lume w Pinecie, nazywanego także „starczym przedszkolem”. Po właścicielu baru Massimo i barmance, pięknej i wyrozumiałej Tizia...
25.00 zł