Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
W książce znajdziemy: prawo porównawcze, pojęcie szkody niemajątkowej, funkcje, fakultatywność, zadośćuczynienie, formy zadośćuczynienia, naruszenie dóbr osobistych, naruszenie innych dób...
18.90 zł
Książka zawiera zagadnienia dotyczące: historii prawnych form zaspokajania potrzeb lokalowych przez spółdzielnie mieszkaniowe, członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielczego własno...
37.84 zł
Zbiór aktów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami i własności lokali opatrzony przypisami i objaśnieniami zawierającymi autorski komentarz, wzbogacony orzecznictwem sądowym. Książka...
18.00 zł
Masz ochotę wyskoczyć na weekend na słynne czeskie knedl?ky? Planujesz spędzić ferie zimowe u naszych południowych sąsiadów? Od zawsze należysz do wielbicieli dzielnego wojaka Szwejka i chcia...
12.00 zł
Postępowanie naprawcze uregulowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze może stać się ważnym instrumentem służącym oddłużeniu i restrukturyzacji przedsiębiorc...
18.00 zł
Książka omawia podstawowy dla problematyki dóbr niematerialnych kontekst cywilnoprawny, istotę i klasyfikację (rodzajów) dóbr niematerialnych, praw do nich, obrotu umownego nimi oraz zasad ich...
18.00 zł
Monografia ma niewątpliwe walory dydaktyczne, zwłaszcza dla studentów posiadających wiedzę podstawową z zakresu makro- i mikroekonomii, handlu zagranicznego i doktryn ekonomicznych, którzy posz...
24.00 zł
Kształtowanie wynagrodzeń
39.90 zł
Pozycja, którą trzymasz w ręku przeznaczona jest zarówno dla polskich turystów wyjeżdżających do krajów francuskojęzycznych jak również dla pracujących w tych krajach. Rozmówki obejmują...
14.00 zł
Pozycja, którą trzymasz w ręku przeznaczona jest zarówno dla polskich turystów wyjeżdżających do krajów hiszpańskojęzycznych jak również dla pracujących w tych krajach. Rozmówki obejmuj...
14.00 zł
Pozycja, którą trzymasz w ręku przeznaczona jest zarówno dla polskich turystów wyjeżdżających do krajów rosyjskojęzycznych jak również dla pracujących w tych krajach. Rozmówki obejmują...
14.00 zł
Pozycja, którą trzymasz w ręku przeznaczona jest zarówno dla polskich turystów wyjeżdżających do krajów włoskojęzycznych jak również dla pracujących w tych krajach. Rozmówki obejmują p...
14.00 zł
Pozycja, którą trzymasz w ręku przeznaczona jest zarówno dla polskich turystów wyjeżdżających do krajów niemieckojęzycznych jak również dla pracujących w tych krajach. Rozmówki obejmują...
14.00 zł
Pozycja, którą trzymasz w ręku przeznaczona jest zarówno dla polskich turystów wyjeżdżających do krajów anglojęzycznych jak również dla pracujących w tych krajach. Rozmówki obejmują pot...
14.00 zł
W ciągu ostatnich pięciuset, sześciuset lat pojawił się styl życia, w którym dominowało przekonanie, że źródłem pomyślności jest handel i konsumpcja dóbr. Kultura owa rozkwitła w Europ...
49.00 zł
Celem tej książki jest przedstawienie konsekwencji modernistycznego przekonania o możliwości spełnienia fantazji o jednostkowej podmiotowości. Projekt nowoczesności zawdzięcza bowiem swój dys...
30.00 zł
Wybór tekstów „szkoły poznańskiej” publikowanych w latach 1965–1978 w czasopismach „Nurt” i „Sztuka&#822...
42.05 zł
Dlaczego ludzie uchylają się od odpowiedzialności, kiedy wszystko się wali? Skąd bierze się galeria osób publicznych, które nie potrafią przyznać się do błędu? Jaka jest przyczyna niekoń...
51.45 zł
Socjologia. Mikrostruktury to podręcznik akademicki. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu miejsca jednostki we współczesnym świecie. Prezentuje człowieka i jego postawę wobec nowoczesnych wymaga...
28.00 zł
Jak dożyć w zdrowiu okrągłych 100 lat? Dlaczego o długowieczności warto myśleć dużo wcześniej? Co oprócz odpowiedniej aktywności fizycznej sprawi, że w „wieku matuzalemowski...
19.50 zł
Bóle i urazy kręgosłupa należą do najczęściej dzisiaj spotykanych dolegliwości. W jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazu i poradzić sobie z intensywnym bólem? Odpowiedzi na te i inne pytania...
16.50 zł
Wśród wielu krajów, do których w przeszłości masowo udawali się Polacy, istotne miejsce zajmuje Kanada. Jest ona przykładem państwa, w którym imigracja odgrywa kluczową rolę w kształtowan...
49.88 zł
Ludzie zapisują przestrzeń miasta swoimi wyobrażeniami, marzeniami o harmonii i pięknie, chcą także rozpoznawać w niej siebie. Choć rzeczywistość ? uwikłana w bylejakość i nieciągłość...
31.50 zł
Książka zawiera wybór pism estetycznych Jana Białostockiego, absolwenta i wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe Jana Bia...
38.00 zł
Książka jest wymownym świadectwem żywotności teorii psychoanalitycznej Freuda w rodzimych kręgach filozoficznych, humanistycznych i psychiatrycznych. Znalazły się w nim prace autorów co najmn...
35.00 zł
Pozycja, którą trzymasz w ręku jest przewodnikiem po aktualnych aktach prawnych z zakresu ruchu drogowego. Zawiera ona - znowelizowaną ustawę o ruchu drogowym, wykaz pytań stosowanych na egzamin...
99.00 zł
Niniejsza publikacja jest drugim, uaktualnionym i rozszerzonym, wydaniem. Obejmuje następujące zagadnienia: ekologię organizmów, populacji, biocenoz i ekosystemów, krajobrazu, interakcje w układ...
28.00 zł
Z dziejów Polskiej historii sztuki. Studia i szkice
45.00 zł
Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918-1989
42.00 zł
Praca ma charakter unikatowy. Jeszcze 15 lat temu jej publikacja (a zapewne samo badanie) byłyby niemożliwe, albo opatrzone klauzulą tajności. W całym tekście wyczuwa się kompetencje autora i j...
49.35 zł
22.00 zł
<b>Dr Tomasz Szewc</b> - adiunkt Uniwersytetu śląskiego w Katowicach, zdobywca drugiego miejsca w II konkursie rozpraw doktorskich i prac magisterskich dotyczących samor...
18.00 zł
Rozważania o New Age, którym poświęcona jest ta książka, nie tylko, jak czytamy w Słowie wstępnym, wpisują się w nie dający się zbagatelizować ponad dwutysiącletni chrześcijański konte...
33.33 zł
Stosunkowo duże zainteresowanie oceną zdrowia psychicznego członków kontrowersyjnych grup religijnych nierzadko napędzane jest potrzebą weryfikacji bądź falsyfikacji popularnych tez o stosowan...
24.17 zł
Książka zawiera artykuły oparte o treść referatów wygłoszonych na konferencji naukowej „Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia”, która odbyła się...
24.00 zł
Książka zawiera szczegółówe omówienie zasad ustalania efektywności projektów wynalazczych i wypłacania wynagrodzeń twórcom za stosowane: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topo...
18.00 zł
Autor analizuje wzajemne zależności między strategiami marketingu a finansowaniem działalności przedsiębiorstwa. Książka przedstawia różne rodzaje przedsiębiorstw, charakteryzuje możliwe s...
24.00 zł
Zbiór zawiera trzy najważniejsze umowy tworzące podstawę prawną dla funkcjonowania Unii Europejskiej:- Traktat o Unii europejskiej (TUE)- Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE)- Trakt...
24.00 zł
Książka <b>Prawo upadłościowe i naprawcze. Vademecum dla przedsiębiorców </b>jestprzystępnym dla osób niebędących prawnikami omówieniem treści i procedur prawa...
28.00 zł
Praca stanowi próbę przedstawienia węzłowych zagadnień, wiążących się z wynagrodzeniem szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej. Jeżeli śmierć ta nastąpiła wskutek uszkodzenia ci...
18.90 zł